• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Dobry system gospodarowania odpadami

Inowrocław > Dobry system gospodarowania odpadami

Inowrocław posiada dobrze funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi. Taki jest ogólny wniosek opublikowanego właśnie opracowania.

„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Inowrocławia za 2015 rok” została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a także dostarczenie informacji dla stworzenia jeszcze bardziej efektywnego systemu w tym zakresie.

- Zróżnicowanie stawek opłat oraz poczynione w ostatnich latach inwestycje doprowadziły do wzrostu poziomu segregacji. Zadaniem dla Inowrocławia na kolejne lata będzie kontynuacja działań związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną, mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia poziomu segregacji – ocenia Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia, Ireneusz Stachowiak.

W ubiegłym roku gospodarstwo jednoosobowe płaciło za odbiór odpadów segregowanych 13 zł, a zmieszanych 26 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego te kwoty wynosiły odpowiednio 26 i 52 zł.

Od właścicieli nieruchomości odbierane są w każdej ilości odpady zmieszane, makulatura, tworzywa sztuczne oraz szkło. Pozostałe odpady zebrane selektywnie takie jak: przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia (10 kg na rok), zużyte opony oraz tekstylia i odzież przyjmowane są nieodpłatnie w utworzonym na terenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) przy ul. Bagiennej 77 tzw. punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Odpady ulegające biodegradacji mieszkańcy mogą wyrzucać do tzw. minipunktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (miniPSZOK) rozmieszczonych w aż kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta. Oto ilość odpadów odebrana od właścicieli nieruchomości w ubiegłym roku:

Odpady ulegające biodegradacji - 3624,3 tony

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20615,3 tony

Opakowania ze szkła – 618,5 tony

Odpady z czyszczenia ulic i placów - 411,7 tony

Opakowania z tworzyw sztucznych – 389 ton

Opakowania z papieru i tektury – 340,6 tony

Gruz ceglany – 304,2 tony

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 262,5 tony

Zmieszane odpady opakowaniowe – 202,5 tony

Odpady wielkogabarytowe - 179,4 tony

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 34,4 tony

Papier i tektura – 19,5 tony

Odzież – 2,8 tony

Dobre wyniki związane z segregowaniem odpadów skutkują też bezpieczeństwem dla w kwestii coraz bardziej zaostrzanych wymogów unijnych.

- Inowrocławiowi nie grożą żadne kary z tytułu  nieosiągnięcia zalecanych pułapów recyklingu – mówi Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

W ubiegłym roku zadanie związane z organizacją nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kosztowało Miasto 9.430.406,90 zł.

Szczegóły raportu znajdziecie Państwo na stronie www.bip.inowroclaw.pl

Źródło: UM Inowrocław

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.