• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Ekologiczne miasto na miarę Europy

Inowrocław > Ekologiczne miasto na miarę EuropyInowrocław posiadamy sprawnie funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi, a dzięki znacznemu zróżnicowaniu stawek opłat oraz poczynionym w ostatnich latach inwestycjom w znacznym stopniu wzrósł poziom segregacji. Takie wnioski wypływają po 3 latach funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Inowrocławiu.

Punkt selektywnej zbiórki przy ul. Bagiennej, funkcjonujący od początku wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami, cieszy się dużą i wciąż rosnącą popularnością wśród mieszkańców miasta, których świadomość ekologiczna systematycznie wzrasta.

- Co szczególnie cieszy, zauważalny jest znaczny wzrost poziomu segregacji. Jest to związane z wyraźnym rozróżnieniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku odpadów segregowanych stawka ta jest dwukrotnie niższa, niż w przypadku odpadów zmieszanych. Segregacja się opłaca – podkreśla Prezydent Miasta Inowrocławia, Ryszard Brejza.

Krzepiące są także porównania Miasta do wskaźników unijnych. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosił w ubiegłym roku 99,62 %. Inowrocław bezproblemowo osiąga więc wymagane prawem poziomy.

Miasto prowadzi również wiele działań związanych z szeroko pojętą edukacją ekologiczną, co ma odzwierciedlenie we wzroście poziomu świadomości mieszkańców.

Edukację zaczynamy już od najmłodszych inowrocławian, do których skierowana była choćby specjalna bajka „Inowrocławskie rady na odpady”. Przewodnikiem dzieci w książeczce jest Wiewiórka, która opowiada jak segregować odpady. Na końcu bajki są mini puzzle. 2 tysiące książeczek otrzymały dzieci ze wszystkich inowrocławskich przedszkoli.

- Między innymi dzięki temu osiągamy znakomite poziomy recyklingu odpadów surowcowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko – ocenia naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Karol Adamski.

 

Należy także zaznaczyć, że równolegle realizowane są kolejne inwestycje. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć sukcesywne zwiększanie ilości tzw. miniPSZOK-ów, czyli minipunktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które są rozmieszczone w kilkudziesięciu punktach na terenie miasta. Tam właśnie można wyrzucać odpady ulegające biodegradacji.

Miasto, zgodnie z ustalonym harmonogramem, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera w każdej ilości odpady zmieszane, makulatura, tworzywa sztuczne oraz szkło.

Pozostałe odpady zebrane selektywnie takie jak: przeterminowane leki, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony, tekstylia i odzież przyjmowane są nieodpłatnie w utworzonym na terenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Bagiennej 77 tzw. punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Miasto Inowrocław, jako pierwsze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

zostało także objęte programem „Moje miasto bez elektrośmieci”, dzięki któremu mieszkańcy

miasta mogą nieodpłatnie pozbyć się dużych elektrośmieci bez konieczności wychodzenia

z domu. Usługę można zamówić telefoniczne (nr tel. 2222-333-00), bądź wypełniając specjalny formularz drogą internetową (www.elektrosmieci.pl)

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.