• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Zgłoś propozycje do projektu budżetu miasta

Inowrocław > Zgłoś propozycje do projektu budżetu miasta

Do 15 września inowrocławianie mogą zgłaszać swoje propozycje do projektu budżetu na 2017 r.

– Wzorem lat ubiegłych zwracam się do Państwa o przedstawienie swoich uwag, wniosków i spostrzeżeń, które należy rozważyć na etapie przystąpienia do opracowania projektu budżetu na 2017 r. O tym jak taka aktywność jest ważna może świadczyć fakt, iż w budżecie Miasta Inowrocławia na 2016 r. ujęto zaproponowane zadania, na łączną kwotę ponad 2 mln zł. Mając na względzie dalszą poprawę warunków życia w naszym mieście, uprzejmie proszę o przedstawienie propozycji – zwrócił się do mieszkańców Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Zgłaszany projekt powinien spełniać następujące kryteria: dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych Miasta Inowrocławia, być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego terenu (jeśli ma to odniesienie do proponowanego zadania), teren, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Miasta Inowrocławia (jeśli ma odniesienie do proponowanego zadania). W formularzu (dostępnym w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 oraz na stronie inowroclaw.pl) należy opisać propozycje oraz uzasadnić potrzebę ich realizacji, a jeśli to możliwe – podać orientacyjny koszt (warto skorzystać z katalogu cen wybranych działań i inwestycji, który dostępny jest na stronie inowroclaw.pl). Wypełniony formularz należy w terminie do 15 września przesłać na adres budzet2017@inowroclaw.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesantów i Kontroli.

Warto podać, iż w latach ubiegłych uwzględnione zostały wnioski zgłoszone przez mieszkańców m.in. w sprawie przebudowy ulic: Kasztanowej, Przy Stawku, Jana III Sobieskiego i Stefana Batorego, montażu siłowni terenowych na Osiedlu Piastowskim I i Osiedlu Rąbin, modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Solnej, budowy ul. Prymasa Józefa Glempa (łącznika ulic: Stanisława Staszica - Gwarków - Poznańskiej), przebudowy ul. Jesionowej, budowy ścieżki rowerowej łączącej ul. Ludwika Błażka z al. 800-lecia Inowrocławia, remontu parkingu wzdłuż bloków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 27 i 31, przebudowy jezdni i chodników w rejonie ulic: Pawła Cymsa i Genowefy Jaworskiej, wykonania opaski – chodnika przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, wyremontowania chodnika przy ul. Maksymiliana Gruszczyńskiego, wybudowania: ul. Okrężek, drogi dojazdowej oraz parkingu przy ul. 59 Pułku Piechoty, chodnika w ul. Orląt Lwowskich, oświetlenia ul. Stefana Knasta, oświetlenia przejścia od ul. Stanisława Przybyszewskiego do przystanku przy ul. Poznańskiej; zlikwidowania słupków drogowych przy ul. Ewy Szelburg-Zarembiny, wykonania zjazdów w rejonie ul. Poznańskiej 93, wykonania chodnika i jezdni w rejonie ul. Św. Ducha 88. Dla części zgłoszonych propozycji przygotowana została dokumentacja projektowa, natomiast ich realizacja nastąpi w kolejnych latach. Ponadto, na wniosek inowrocławian, zwiększono środki na utrzymanie czystości i zieleni na terenie miasta.

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.