• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław idzie na pomoc rodzinom

Inowrocław idzie na pomoc rodzinomProgramy wspierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w nim panującej będą zatwierdzali na poniedziałkowej sesji inowrocławscy radni. Miasto stara się doskonalić system wspierania rodzin, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz chronić je przed następstwami kryzysu.
Działania, które są w Inowrocławiu podejmowane na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w rodzinie, są liczne i wielokierunkowe. Dla każdej rodziny, po wcześniejszej ocenie sytuacji, został stworzony na najbliższych kilka lat indywidualny plan pracy.
- Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2019 uwzględnia lokalne uwarunkowania i nakreśla kierunki działań w trzyletniej perspektywie. Jego celem jest tworzenie i doskonalenie systemu wspierania rodzin mających trudności w samodzielnym wypełnianiu funkcji wobec dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z opieką, wychowaniem i ich ochroną przed następstwami ewentualnych kryzysów – mówi Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.
Główne cele 3-letniego programu to  wsparcie rodziny poprzez podnoszenie jej umiejętności opiekuńczo-wychowawczej, eliminowanie czynników wywołujących sytuacje kryzysowe oraz, na czym wszystkim powinno zależeć, ograniczanie umieszczeń dzieci w rodzinach zastępczych oraz stworzenie warunków umożliwiających im powrót do rodzin biologicznych.
Miasto wspiera ubogie rodziny w sposób bardzo konkretny. Choćby dzieci uczestniczą w akcji dożywiania w szkołach. W ubiegłym roku bezpłatne posiłki otrzymywało 693 uczniów. Rozmaite wsparcie na dożywianie obejmowało w sumie w Inowrocławiu ponad 5 tys. osób.
Pomocne są też świetlice socjoterapeutyczne zlokalizowane w pięciu punktach miasta, które służą wsparciem dla dzieci ze szkół podstawowych, którymi nie mogą lub nie umieją opiekować się rodzice. W takich świetlicach, będących swego rodzaju azylami bezpieczeństwa dla dzieci, odrabiają one z opiekunami prace domowe, mogą zjeść obiad lub kolację, skorzystać z komputera czy brać udział z zajęciach specjalistycznych.
W ubiegłym roku pomocą materialną objętych było w Inowrocławiu 3625 osób, z tego 1622 korzysta z tego wsparcia od wielu lat. Zasiłki rodzinne i dodatki w 2015 r. otrzymywało 2169 rodzin. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało rok temu 2652, a z dodatków energetycznych 859 rodzin. 
- Pomoc materialna dla rodzin wychowujących dzieci jest niezbędna, aby wesprzeć je w realizowaniu funkcji ekonomicznej, nie stanowi jednak w wielu sytuacjach zabezpieczenia przed ryzykiem wystąpienia kryzysu w rodzinie, zaburzeniami wykonywania jej w pełnieniu pozostałych ról społecznych, w tym przede wszystkim opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci – czytamy w liczącym blisko 30 stron dokumencie.
Uznając wagę prawidłowego funkcjonowania rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez Zespół ds. Rodziny i Interwencji Socjalnych oraz konsultantów: prawnika, psychologa, pedagoga, a także pracowników socjalnych terenowych oraz asystentów rodziny podejmował kompleksowe działania na rzecz osób i rodzin o szczególnie trudnych i złożonych sytuacjach życiowych.
W 2015 r. przeprowadzono 376 postępowań, z których 66 miało charakter interwencyjny. Pracownicy socjalni terenowi prowadzili samodzielną pracę socjalną wobec
kolejnych 737 środowisk rodzinnych niewymagającą pracy zespołowej. 
Na najbliższej sesji radni będą też debatować nad szczegółami Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
- Powinniśmy mieć świadomość, że nie poznamy rzeczywistej liczby osób jej doświadczających oraz stosujących ją. Osoby, które decydują się powiedzieć o swoim problemie drugiemu człowiekowi, jak same mówią „nie mogły już dłużej wytrzymać”. Zgłaszają się, żeby coś zmienić, ze strachu o siebie, z lęku o swoje dzieci
W 2015 r. 156 ofiar przemocy wymagało wsparcia w niematerialnych formach udzielonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Niekiedy trzeba było radykalnych działań. Tylko w ubiegłym roku konieczne było w dwóch przypadkach natychmiastowe ich zabranie z domów, natomiast kolejnymi 8 musiał zająć się sąd.
W 2015 r. w Inowrocławiu założono 295 tzw. Niebieskich Kart, które są dokumentami opisującymi przemoc w rodzinie. Następuje ich systematyczny wzrost, co świadczy o tym, że coraz częściej uprawnieni do ich wszczynania i ofiary przemocy domowej podejmują próbę walki z tym zjawiskiem.
Koordynatorem realizacji obu programów, które zostaną przedstawione na poniedziałkowym posiedzeniu samorządu, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszym kwartale każdego roku jego dyrektor, Jadwiga Kalinowska, będzie przedstawiała radnym sprawozdanie z jego realizacji.

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.