• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Gdy mieszkanie jest mocno zadłużone…

Inowrocław > Gdy mieszkanie jest mocno zadłużone…

Wielu inowrocławian ma mniejsze lub większe zaległości w opłatach za lokale komunalne. To do nich są skierowane przepisy, które umożliwiają umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości.

Obecnie dług mieszkańców tytułem opłat za lokale komunalne w Inowrocławiu wynosi około 14 milionów złotych. Nie każdy mieszkaniec wie jednak, że można sobie pomóc.

- Dogodne możliwości uregulowania powstałego zadłużenia za najem lokalu mieszkalnego istnieją już kilka lat, ale staramy się przypominać o nich inowrocławianom. To jest forma pomocy dla tych, którzy jej potrzebują i którzy chcą poprawić swoją sytuację – mówi Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Jedną z tych możliwości jest przyznanie ulgi w spłacie zadłużenia, która przyznawana jest na wniosek osoby posiadającej zadłużenie w płatności czynszu i innych opłat z tytułu najmu lokalu.

W tym roku 127 inowrocławian złożyło wnioski o rozłożenie swojego zadłużenia na raty.

We wniosku o przyznanie ulgi należy wtedy wskazać jedną z niżej wymienionych form udzielanych ulg, a nadto przedstawić opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wykazać okoliczności uzasadniające swój ważny interes, który powoduje niemożność uregulowania zadłużenia czynszowego. Formy udzielanych ulg obejmują:
- rozłożenie należności na raty,
- odroczenie terminu płatności,
- częściowe (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach całkowite) umorzenie należności w zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika. Umorzeniu podlegać może nawet kilkadziesiąt procent zadłużenia, pod warunkiem spłaty przynajmniej jego części oraz systematycznego wpłacania bieżących kwot z tytułu czynszu i innych opłat za najem lokalu.

Wnioski należy składać w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 33, Inowrocław pokój nr 7, 19 lub 16. Tam też można zdobyć wszelkie informacje oraz pomoc w złożeniu wniosku o przyznanie ulgi w spłacie zadłużenia. Szczegółowe informacje można uzyskać również telefonicznie, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pod numerem 52-356-43-32 albo drogą mailową pod adresem i.jedraszak@pgkimino.pl.

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są także na stronie internetowej Spółki www.pgkim.inowroclaw.pl oraz w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta przy ul. Roosevelta 33-35 pokój 7 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15,30, tel. 52-35-55-245 albo drogą mailową pod adresem vmoks@inowroclaw.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.inowroclaw.pl zakładka: Załatwianie spraw - Wydział Gospodarki Lokalowej, w rubryce „Wnioski związane z udzielaniem ulg w spłacie zaległości”.

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.