• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Poprawiony strategiczny dokument miasta

Inowrocław > Poprawiony strategiczny dokument miasta

Jeszcze skuteczniejsze pozyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej ma umożliwić poprawiona wczoraj przez radnych Strategia Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 roku. Dokument zawiera plany rozwoju miasta na najbliższe lata.

Zmiany były konieczne, by dostosować zapisy strategii do wytycznych programów rewitalizacyjnych na najbliższe lata.

- Według ekspertów oceniających wniosek o przyznanie dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji, obowiązujące zapisy strategii w niewystarczającym stopniu uzasadniały potrzebę i znaczenie działań rewitalizacyjnych na obszarze gminy. Stąd istniała potrzeba doprecyzowania niektórych zapisów – wyjaśnia Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, który wnioskował o zmiany.

Strategia zakłada 5 głównych priorytetów, na których ma opierać się rozwój Inowrocławia. Są to gospodarka i miejsca pracy, infrastruktura, efektywny system edukacji, sprawienie że miasto będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania oraz pracy.

Istotne znaczenie w rozwoju miasta ma przemysł, w tym poligraficzny. Inowrocław to

w końcu zagłębie drukarskie. Cel, który został wymieniony w strategii i sposoby jego wdrażania są zresztą już od lat w mieście realizowane. To m.in. wspieranie instytucji otoczenia biznesu, organizowanie seminariów, konferencji, targów, pobudzenie sfery prywatnej do działań w celu rozwoju miasta, wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców czy propagowanie idei tworzenia klastrów i powiązań kooperacyjnych.

Kontynuowane powinny być działania zwiększające potencjał uzdrowiskowy miasta w sytuacji wzrostu znaczenia innych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce, co powoduje wzrost konkurencyjności.

W dziedzinie infrastruktury jednym z ważniejszych celów jest dalsza modernizacja taboru komunikacji miejskiej i wprowadzanie kolejnych autobusów z napędami ekologicznymi.

Nie wyklucza się także podjęcia w przyszłości działań mających na celu reaktywację

połączeń pasażerskich na niektórych liniach obecnie wyłączonych z ruchu, jak choćby przywrócenie ruchu pasażerskiego na linii kolejowej Inowrocław-Żnin. - Większość działań, które są zawarte w dokumencie, realizujemy od lat. Rozwój Inowrocławia musi się przecież odbywać w sposób płynny, z konkretną wizją i skutecznymi metodami jej wdrażania. Regularnie o wyrażanie opinii na temat naszych działań prosimy mieszkańców. Dzieje się to choćby podczas corocznych spotkań na osiedlach i te oceny są najczęściej pozytywne – mówi Prezydent Ryszard Brejza.

Ważnym elementem strategii jest uczynienie Inowrocławia będzie jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania. To dlatego tak ważne jest liczne uczestnictwo mieszkańców w corocznych spotkaniach, na których są zbierane ich pomysły i uwagi.

Strategia rozwoju Inowrocławia do 2020 roku precyzuje, że jednym z najważniejszych wyzwań dla placówek opieki zdrowotnej i społecznej jest konieczność dostosowania infrastruktury opieki dla potrzeb coraz liczniejszej grupy osób starszych. Kierunek ten obejmuje rozwijanie bazy usług medycznych i opiekuńczych:

- rozwój infrastruktury służącej wspieraniu osób starszych i niepełnosprawnych m.in. powstanie zakładu opiekuńczo-leczniczego, kolejnych mieszkań chronionych, placówek dziennego pobytu, w tym specjalistycznych,

- rozwój systemu wspierania dziecka przez dalszą rozbudowę bazy umożliwiającej organizację świadczeń opiekuńczych, terapeutycznych, wychowawczych oraz żywieniowych i innych,

- zwiększenie bazy tymczasowych miejsc noclegowych dla osób bezdomnych, rozbudowanie bazy edukacji i wspierania rodziny w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz niesienie pomocy w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych,

- powstanie kolejnych siłowni na wolnym powietrzu.

Należy pamiętać, że strategia jest dokumentem zawierającym wytyczne, a jej wdrażanie jest procesem ciągłym. Podlega ona jednak systematycznemu monitoringowi. Najbliższe sprawozdanie z jej realizacji ma zostać przygotowane w przyszłym roku.

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.