• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Są pieniądze na pomoc społeczną i wypoczynek dzieci

Inowrocław > Są pieniądze na pomoc społeczną i wypoczynek dzieciKolejne konkursy na wsparcie dla organizacji społecznych w przyszłym roku ogłosił Prezydent Miasta Inowrocławia. Trzy dotyczą pomocy społecznej, a czwarte wypoczynku w czasie ferii zimowych. Kwota niebagatelna, bo blisko 200 tysięcy złotych.

Na konkursy dotyczące pomocy społecznej Inowrocław przeznaczył 165 tysięcy złotych. Dotyczą one prowadzenia w 2017 roku świetlicy socjoterapeutycznej (65 tys. zł), banku żywności (50 tys. zł) oraz magazynu mebli (50 tys. zł).

- To niezwykle istotne działania, które w Inowrocławiu prowadzone są od wielu lat, a dzięki nim wspieramy najbardziej potrzebujących mieszkańców. Staramy się, aby co roku środki na ten ważny cel nie malały i tak też będzie w roku przyszłym – mówi Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Do zadań świetlicy socjoterapeutycznej należeć będzie udzielanie pomocy dzieciom w przypadku ewidentnych zaniedbań wychowawczych rodziców. Dzieci będą się tam mogły uczyć, będą tam rozwiązywane ich rodzinne sytuacje kryzysowe, ale też będą mogły się tam zwyczajnie najeść. Placówka będzie czynna w dni powszednie w godzinach 14.00-19.00.

Bank żywności i magazyn mebli to również inicjatywy funkcjonujące w Inowrocławiu z powodzeniem od lat. W pierwszym ubodzy mogą otrzymać posiłek, a w drugim odzież, meble czy artykuły gospodarstwa domowego.

- Podmiot składający ofertę powinien posiadać przystosowany do tego celu własny lokal, wyposażenie magazynowe i biurowe oraz dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania – zastrzega Miasto.

Czwarty ogłoszony właśnie konkurs dotyczy wsparcia przez Miasto organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Pula pieniędzy wynosi 25 tys. zł.

- Nie będzie finansowany wypoczynek organizowany poza granicami kraju. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów transportu, wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników i realizację programu w placówce wypoczynku – czytamy w ogłoszeniu o konkursie.

W mijającym roku na ten cel organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w kwocie 11.741 zł. W sumie dofinansowanie otrzymały 4 organizacje na realizację 4 projektów.

Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2016 r. i jest nieprzekraczalny. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Roosevelta 36.

Szczegóły konkursów można znaleźć na stronie internetowej www.inowroclaw.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacji udziela również Pełnomocnik ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą Karol Legumina pod nr tel. 52-35-55-299, e-mail: klegumina@inowroclaw.pl 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.