• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Kolejnych kilkaset tysięcy złotych dla pozarządówek

Inowrocław > Kolejnych kilkaset tysięcy złotych dla pozarządówekKonkursy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłasza właśnie Prezydent Miasta Ryszard Brejza. Opiewają one na kwotę 590 tysięcy złotych.

Z informacji dotyczących kwoty konkursowej powinni ucieszyć się zwłaszcza członkowie stowarzyszeń sportowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, kwota przeznaczona na konkursy jest o 100 tys. zł wyższa i wynosi pół miliona złotych.

- Otrzymywaliśmy sygnały od klubów, że ich potrzeby są duże. Miałem zresztą okazję rozmawiać o tym na spotkaniu z działaczami wiosną tego roku. Dlatego, skoro wyniki inowrocławskich sportowców są coraz lepsze, zdecydowaliśmy się zwiększyć kwotę na ten cel – mówi Prezydent Ryszard Brejza.

W ofercie powinny się znaleźć, m.in. szczegółowy zakres rzeczowy zadania, jego kalkulacja, informacja o wcześniejszej działalności oraz dane o zasobach rzeczowych i kadrowych. Podmiot składający ofertę powinien posiadać odpowiedni do realizacji celu zadania sprzęt oraz dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania.

Jeśli chodzi o dziedzinę kultury i sztuki,  Miasto Inowrocław wspierać będzie oferty dotyczące wystaw, prelekcji, plenerów, koncertów, konkursów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym.

W budżecie zarezerwowano na ten cel kwotę 90 tysięcy złotych i jest ona taka sama, co w mijającym roku.

Oferty w obu konkursach będą przyjmowane do dnia 13 stycznia 2017 r. włącznie. Należy ją przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście (w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia) w zamkniętej kopercie z adnotacją: Konkurs ofert 2017 – kultura – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą.

Szczegóły konkursów można znaleźć na stronie internetowej www.inowroclaw.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacji udziela również Pełnomocnik ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą Karol Legumina pod nr tel. 52-35-55-299, e-mail: klegumina@inowroclaw.pl

W tym roku na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 39 podmiotów  na realizację 52 projektów otrzymało dotację w kwocie 374 800,00 zł.

Z kolei na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dofinansowanie otrzymało 17 podmiotów na realizację 19 projektów. 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.