• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Kolejnych kilkaset tysięcy złotych dla pozarządówek

Inowrocław > Kolejnych kilkaset tysięcy złotych dla pozarządówekKonkursy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłasza właśnie Prezydent Miasta Ryszard Brejza. Opiewają one na kwotę 590 tysięcy złotych.

Z informacji dotyczących kwoty konkursowej powinni ucieszyć się zwłaszcza członkowie stowarzyszeń sportowych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, kwota przeznaczona na konkursy jest o 100 tys. zł wyższa i wynosi pół miliona złotych.

- Otrzymywaliśmy sygnały od klubów, że ich potrzeby są duże. Miałem zresztą okazję rozmawiać o tym na spotkaniu z działaczami wiosną tego roku. Dlatego, skoro wyniki inowrocławskich sportowców są coraz lepsze, zdecydowaliśmy się zwiększyć kwotę na ten cel – mówi Prezydent Ryszard Brejza.

W ofercie powinny się znaleźć, m.in. szczegółowy zakres rzeczowy zadania, jego kalkulacja, informacja o wcześniejszej działalności oraz dane o zasobach rzeczowych i kadrowych. Podmiot składający ofertę powinien posiadać odpowiedni do realizacji celu zadania sprzęt oraz dysponować zasobami kadrowymi potrzebnymi do realizacji zadania.

Jeśli chodzi o dziedzinę kultury i sztuki,  Miasto Inowrocław wspierać będzie oferty dotyczące wystaw, prelekcji, plenerów, koncertów, konkursów, wydawnictw i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym.

W budżecie zarezerwowano na ten cel kwotę 90 tysięcy złotych i jest ona taka sama, co w mijającym roku.

Oferty w obu konkursach będą przyjmowane do dnia 13 stycznia 2017 r. włącznie. Należy ją przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście (w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia) w zamkniętej kopercie z adnotacją: Konkurs ofert 2017 – kultura – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą.

Szczegóły konkursów można znaleźć na stronie internetowej www.inowroclaw.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacji udziela również Pełnomocnik ds. Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą Karol Legumina pod nr tel. 52-35-55-299, e-mail: klegumina@inowroclaw.pl

W tym roku na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 39 podmiotów  na realizację 52 projektów otrzymało dotację w kwocie 374 800,00 zł.

Z kolei na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dofinansowanie otrzymało 17 podmiotów na realizację 19 projektów. 

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

Gorąca linia redakcji: 535 767 011

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.